Πόσα φαγητά θέλετε να υπάρχουν;

Επιλέξτε το πλήθος των φαγητών που υπάρχουν στην ουρά:

Ποια στρατηγική προτιμάτε;

Επιλέξτε τη στρατιγική που θέλετε να δοκιμάστε:

Πόσες φορές θέλετε να επαναληφθεί το πείραμα;

Επιλέξτε το πλήθος επαναλήψεν του πειράματος: